When You'Ve Got Erminia, Flaunt It. - If You Like A Lot Of Erminia On Your Biscuit, Join Our Club.

Filateli

Posted Dec. 15, 2015, 6:03 p.m. By erminia

Filateli eller frimärkssamlande sägs vara världens största hobby. De första frimärkena var pappersbitar överdragna med lim. Man slickade på limmet och tryckte fast frimärket på brevet.Varje land har sina speciella frimärkssamlingar. Många som samlar frimärken väljer att samla efter ett tema. Det kan bara flygplan, insekter grottor eller något annat. Om du är frimärkssamlare, gläd dig då åt alla dessa märken och lär dig om värden, dess geografi, dess folk och kulturer. Under vissa tider har frimärkssamling varit ett bra investeringsobjekt men på senare tid har stora samlingar visat sig vara mer och mer värdelösa. Så gläd dig åt vad dessa märken representerar inte vilket materiellt värde de kan ge.